Tin Tức - Hoạt Động

Bênh Viện Bình Thạnh tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, phòng chống tác hại thuốc lá

Nhằm nâng cao nhận thức của nhân viên và bệnh nhân về tác hại của thuốc lá, nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá và bảo vệ môi trường không khói thuốc, Bệnh Viện Quận Bình Thạnh tiếp đoàn công tác của Công Đoàn Y tế Việt Nam kiểm tra, giám sát môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá năm 2020 tại TP HCM.

Xem thêm