Tin Tức - Hoạt Động

Buổi tập huấn “ứng dụng chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý đáy mắt và Glaucoma”

Chiều ngày 09/01/2021, Bệnh viện Quận Bình Thạnh ra mắt Máy chụp cắt lớp võng mạc kết hợp chụp hình màu đáy mắt Spectralis OCT và tổ chức tập huấn “Ứng dụng chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý đáy mắt và Glaucoma”. 

Xem thêm

Bệnh viện quận Bình Thạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở

Trong những năm qua,  Cấp ủy – Ban giám đốc bệnh viện Bình Thạnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ trên tinh thần thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch trong các hoạt động của bệnh viện theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Xem thêm

Bệnh viện quận Bình Thạnh nhận giấy khen công tác kiểm tra giám sát của Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2020

Ngày 08/01/2021, Bệnh viện quận Bình Thạnh tham dự hội nghị “Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ” tại Uỷ ban nhân dân Quận.

Xem thêm

LỊCH KHÁM BỆNH NGÀY LỄ TẾT ÂM LỊCH TÂN SỬU 2021

LỊCH KHÁM BỆNH NGÀY LỄ TẾT ÂM LỊCH TÂN SỬU 2021

Xem thêm

LỄ CÔNG BỐ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH

Thực hiện Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 05 tháng 09 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức lại Bệnh viện Quận Bình thạnh trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thành Bệnh viện Quận Bình Thạnh trực thuộc Sở Y tế.

Xem thêm