Khoa Dinh Dưỡng - Tiết Chế

I. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

-  Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện theo các quy định hiện hành và hỗ trợ dinh dưỡng (đường ruột, đường tĩnh mạch) cho người bệnh tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

-  Khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh.

- Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

- Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm đối với đơn vị chế biến và cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn, uống trong bệnh viện.

- Thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm.

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe

II. NHÂN SỰ - HOẠT ĐỘNG

1.Nhân sự

- Nhân sự của phòng/khoa: 02 người gồm 1 Bác sĩ và 1 Điều dưỡng đã được đào tạo và cấp chứng chỉ “Dinh dưỡng lâm sàng” , bao gồm:

- Bác sĩ phụ trách khoa: BS Lê Ngọc Quỳnh Thư

- Điều dưỡng hành chánh khoa: ĐD Nguyễn Thị Tuyết Mai

Tốt nghiệp trường đại học Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh năm 2010, chuyên ngành Y đa khoa, đào tạo chứng chỉ “Dinh dưỡng lâm sàng” tại Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 10/2010 đến 12/2/2017: công tác tại khoa Nhi Bệnh viện quận Bình Thạnh.

+ Từ 13/2/2017: công tác tại khoa Dinh dưỡng, Tiết chế Bệnh viện quận Bình Thạnh.

2. Hoạt động 

Khoa DD