Khoa Dược

I. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Chức năng

- Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao bảo đảm đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

2. Quản lý, theo dõi việc nhập  cấp phát thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

5. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

6. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

7. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

8. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

9. Tham gia chỉ đạo tuyến.

10. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

11.Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

12. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

II. NHÂN SỰ - HOẠT ĐỘNG

Nhân sự của khoa Dược gồm 28 nhân viên, bao gồm:

- Trưởng khoa: 01 DSCKI chuyên nghành Quản lý Dược

- 04 Dược sĩ đại học

- 03 Dược sĩ cao đẳng

- 20 Dược sĩ trung học

1. Trưởng khoa:

- DS. Nguyễn Thị Anh Thi

+ Tốt nghiệp trường Đại học y dược TP. HCM năm 2005, dược sĩ đa khoa.

+ Quá trình công tác: 2005-2006: làm việc tại Bệnh viện Nhân dân Gia định.

+ 2006-2007: làm việc tại Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh.

+ 2007-2008: làm việc tại Bệnh viện Từ Dũ.

+ 2008-đến nay: làm việc tại khoa Dược Bệnh viện quận Bình Thạnh.

2.Tổ:

- Nghiệp vụ Dược: 01

Cập nhật văn bản chuyên môn, phổ biến triển khai các văn bản tại bệnh viện  

- Tổ Dược lâm sàng – Thông tin thuốc: 02

Thực hiện công tác tư vấn, giám sát sử dụng thuốc an toàn hợp lý hiệu quả. Hướng dẫn kiểm tra sử dụng thuốc, tham gia nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho thành viên khoa.

- Tổ Thống kê: 02

Theo dõi thống kê chính xác xuất nhập tồn kho, thực hiện báo cáo công tác khoa dược định kỳ thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao.

- Tổ kho và cấp phát: 21

Thực hiện đầy đủ về “Thực hành tốt bảo quản thuốc”; Giám sát chặt chẻ xuất nhập tồn thuốc theo quy định của công tác dược.

- Tổ Nhà thuốc: 02

Cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho người bệnh điều trị ngoại trú không có thẻ BHYT

Khoa Dược