Khai trương Phòng tư vấn Tăng huyết áp và Đái tháo đường tại Bệnh viện Bình Thạnh

Sáng ngày 15/5/2020, Bệnh viện Quận Bình Thạnh tổ chức khai trương “Phòng tư vấn Tăng Huyết Áp và Đái Tháo Đường”. Đây là một trong chuỗi hoạt động của chương trình “Ngày Đầu Tiên corner” – chương trình phi lợi nhuận được bảo trợ bởi Hội Tim mạch học Việt nam, Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt nam và công nhận của Bộ Y tế. Phòng tư vấn của Bệnh viện Bình Thạnh là phòng thứ 30 của chuỗi này trong cả nước, và là phòng thứ 7 tại TPHCM.