Bênh Viện Bình Thạnh tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, phòng chống tác hại thuốc lá

Nhằm nâng cao nhận thức của nhân viên và bệnh nhân về tác hại của thuốc lá, nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá và bảo vệ môi trường không khói thuốc, Bệnh Viện Quận Bình Thạnh tiếp đoàn công tác của Công Đoàn Y tế Việt Nam kiểm tra, giám sát môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá năm 2020 tại TP HCM. Qua buổi làm việc đoàn công tác của Công Đoàn Y tế Việt Nam kết luận: Công tác Phòng chống tác hại thuốc lá của Bệnh viện Bình Thạnh được lãnh đạo bệnh viện quan tâm thực hiện nghiêm túc. Bệnh viện đã xây dựng đầy đủ các văn bản liên quan ( Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, Kế hoạch hoạt động hàng năm …); Bệnh viện đã thực hiện ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc; Đã đưa quy định không hút thuốc lá trong bệnh viện vào Quy chế nội bộ, quy chế thi đua, đặc biệt có các mức xử phạt rõ ràng (hút 01 lần hạ bậc xếp loại, 2 lần không xếp loại). Tổng điểm đạt 97/100 đạt chứng nhận “ĐƠN VỊ ĐẠT TIÊU CHUẨN KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ”