BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH NHẬN GIẤY KHEN TRONG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NHÂN DÂN NĂM 2022

Ngày 27/2/2023, tại Uỷ ban nhân dân quận Bình Thạnh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2023) và tổng kết công tác chăm sóc sức  khoẻ nhân dân năm 2022.

Tại buổi họp mặt, bệnh viện quận Bình Thạnh đã vinh dự nhận giấy khen “đã có thành tích tốt công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân năm 2022” của Uỷ ban nhân dân quận Bình Thạnh; cá nhân BSCKII. Trần Trung Đệ - Giám đốc bệnh viện vinh dự nhận giấy khen “đã có thành tích tốt công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân năm 2022” và BSCKII. Lê Hoàng Quí – Phó giám đốc bệnh viện vinh dự nhận giấy khen “đã có thành tích hoàn thành tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2022”.

Năm 2022, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng Bệnh viện thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu được giao, đẩy mạnh phát triển toàn diện bệnh viện đa khoa hạng II theo mô hình khám chữa bệnh ngoại trú, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ bên cạnh mở rộng khám chữa bệnh nội trú, triển khai thêm các dịch vụ kỹ thuật phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân

Để phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2023, Bệnh viện tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, xây dựng bệnh viện thông minh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, tiếp tục đầu tư các trang thiết bị, triển khai các danh mục kỹ thuật mới với mục tiêu đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Một số hình ảnh:

Quận uỷ-UBND-UBMTTQVN Quận Bình Thạnh chúc mừng kỷ niệm 68 năm

Ngày thầy thuốc Việt Nam các cán bộ ngành y tế đang làm việc tại quận Bình Thạnh

BSCKII. Trần Trung Đệ - Giám đốc bệnh viện quận Bình Thạnh- nhận giấy khen “Bệnh viện Quận Bình Thạnh đã có thành tích tốt công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân năm 2022”(thứ hai bên phải)

BSCKII. Trần Trung Đệ - Giám đốc bệnh viện quận Bình Thạnh (thứ ba bên phải)- nhận giấy khen cá nhân “đã có thành tích tốt công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân năm 2022” và

BSCKII. Lê Hoàng Quí – Phó giám đốc bệnh viện (thứ tư bên phải)- nhận giấy khen cá nhân

“đã có thành tích hoàn thành tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2022”.

CN. Võ Ngọc Thi – Trưởng khoa Xét nghiệm - đại diện nhận giấy khen “Khoa xét nghiệm bệnh viện quận Bình Thạnh đã có thành tích tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2022”(thứ năm bên phải)

 

 

Tổ T3G