CHI BỘ BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH NHẬN GIẤY KHEN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2022

Ngày 08/02/2023, Quận ủy Quận Bình Thạnh  tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại UBND quận Bình Thạnh.

Tại hội nghị, Chi bộ bệnh viện quận Bình Thạnh vinh dự nhận giấy khen của Ban chấp hành Đảng Bộ Quận về công tác tuyên giáo năm 2022. BSCKII. Trần Trung Đệ - giám đốc bệnh viện đã có bài phát biểu tham luận trong hội nghị về vai trò lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ trong việc định hướng cho cán bộ, đảng viên phát huy những cách làm sáng tạo, thiết thực góp phần thực hiện hiệu quả việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn quận sau đợt dịch Covid-19.

Trong năm qua, tập thể chi bộ Bệnh viện quận Bình Thạnh đã thực hiện tốt công tác giám sát, tuyên truyền thường xuyên qua đó nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề nhân viên y tế quan tâm, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch tại bệnh viện.

Năm 2023, kế thừa những thành quả đã đạt được, Chi bộ Bệnh viện tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Tổ chức đảng các đoàn thể quần chúng và chính quyền, tích cực đổi mới, đa dạng hóa nội dung hoạt động, phương pháp làm việc, bám sát thực tiễn và tình hình xã hội, linh hoạt sử dụng hình thức trực tuyến, trực tiếp để đảm bảo hiệu quả công tác tuyên giáo tại bệnh viện.

BSCKII. Trần Trung Đệ - Bí thư Chi bộ - Giám đốc bệnh viện quận Bình Thạnh – phát biểu tham luận hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023

BSCKII. Trần Trung Đệ - Bí thư Chi bộ - Giám đốc bệnh viện quận Bình Thạnh- nhận giấy khen

“Chi bộ Bệnh viện Quận đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyên giáo năm 2022” (thứ hai bên phải)

 

 

 

Bệnh viện Quận Bình Thạnh