BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TUẦN LỄ THỰC HIỆN “PHƯƠNG PHÁP 5S” TRONG HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NĂM 2022

Nhằm xây dựng phương pháp 5S tại các khoa, phòng trong bệnh viện giúp sàng lọc, sắp xếp vật dụng y tế đúng chỗ theo quy tắc, chuẩn mực nhất định, giảm thời gian lãng phí để tìm kiếm, giảm nguy cơ nhầm lẫn thuốc và y dụng cụ với trước khi triển khai; áp dụng các kiến thức cải tiến quản lý chất lượng thông qua 5S triển khai tại từng khoa, phòng và duy trì nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, Bệnh viện quận Bình Thạnh phát động phong trào tuần lễ thực hiện “Phương pháp 5S” trong hoạt động cải tiến chất lượng, tổ chức ký cam kết vào ngày 07/11/2022. Bên cạnh đó, bệnh viện tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện “Phương pháp 5S” tại các vị trí phòng hành chính, phòng làm việc, hành lang lối đi tại các khoa, phòng đang phụ trách từ ngày 14/11/2022 đến 25/11/2022.

Ý nghĩa của phương pháp 5S:

Việc triển khai phương pháp 5S trong bệnh viện làm giảm các sự lãng phí và các hoạt động không cần thiết, không mang lại lợi ích, giúp ích trong việc cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả công việc và mức độ an toàn, hướng tới quản lý chất lượng toàn diện, hướng tới chăm sóc phục vụ người bệnh an toàn và hiệu quả.

Một số hình ảnh của lễ phát động phong trào 5S:

BSCKII. Trần Trung Đệ khai mạc lễ phát động phong trào tuần lễ thực hiện “Phương pháp 5S” trong hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện

Các trưởng khoa, phòng ký cam kết thực hiện 5S tại nơi làm việc nhằm nâng cao chất lượng công việc, hướng tới chăm sóc, phục vụ người bệnh hiệu quả.

Các trưởng khoa, phòng ký cam kết thực hiện 5S tại nơi làm việc nhằm nâng cao chất lượng công việc, hướng tới chăm sóc, phục vụ người bệnh hiệu quả.

Tổ T3G