Đội cơ động xét nghiệm bệnh viện quận Bình Thạnh tham gia phòng chống dịch COVID-19

Thực hiện theo công văn 3539/SYT-TCCB, ngày 11/06/2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, Bệnh viện Quận Bình Thạnh đã thành lập đội cơ động lấy mẫu xét nghiệm, gồm 21 – 30 nhân viên y tế tham gia lấy mẫu tại cộng đồng khi có điều động của Sở Y tế TPHCM và HCDC. Trong thời gian từ 20/06 đến 30/06/2021, đội cơ động xét nghiệm của bệnh viện đã lấy mẫu tại các địa điểm thuộc quận Bình Tân, Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức, đối tượng lấy mẫu là các khu dân cư và công nhân tại khu công nghệ cao với tổng số người được lấy mẫu là 32.994 người.

Một số hình ảnh hoạt động:

Đội cơ động lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng bệnh viện quận Bình Thạnh

Đội cơ động lấy mẫu xét nghiệm cộng động bệnh viện quận Bình Thạnh

Bệnh viện quận Bình Thạnh tham gia lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng

CN.Võ Ngọc Thi – Khoa Xét nghiệm