Thông báo "Bệnh viện Hùng Vương hợp tác khám chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa " tại bệnh viện quận Bình Thạnh từ ngày 01/06/2021

Thông báo "Bệnh viện Hùng Vương hợp tác khám chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa " tại bệnh viện quận Bình Thạnh từ ngày 01/06/2021

 

Bệnh viện Quận Bình Thạnh