Tập huấn “hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19”

Trước tình hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, mức độ lây lan nhanh trong cộng đồng và quan điểm của Bộ Y tế là chủ động tấn công trong phòng chống dịch bằng hình thức xét nghiệm các đối tượng nguy cơ, Bệnh viện Quận Bình Thạnh thành lập các đội cơ động xét nghiệm sẵn sàng tham gia lấy mẫu theo lệnh điều động của Sở Y tế. Để an toàn phòng chống dịch bệnh và lấy mẫu xét nghiệm đúng kỹ thuật, ngày 21 và 22/05/2021, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phối hợp khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Quận Bình Thạnh tổ chức các buổi tập huấn liên tục về “Hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19” cho nhân viên y tế các khoa phòng.

Tại buổi tập huấn, CN. Phùng Thị Trinh – Phụ trách khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn sẽ hướng dẫn lý thuyết quy trình mặc đồ phòng hộ và kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm hướng dẫn về kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Mỗi nhân viên y tế sẽ được lần lượt hướng dẫn thực hành sử dụng đồ phòng hộ và lấy mẫu xét nghiệm chéo cho nhau. Kết quả buổi tập huấn có 25 Bác sĩ và 49 điều dưỡng đều thực hiện tốt thao tác sử dụng phòng hộ cá nhân và kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

CN. Phùng Thị Trinh – Phụ trách khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đang hướng dẫn lý thuyết cho nhân viên y tế trước khi bước vào phần thực hành.

Các nhân viên y tế đang thực hành mặc đồ phòng hộ cá nhân.

Quá trình thực hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn