Bệnh viện quận Bình Thạnh hỗ trợ y tế chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại bến xe Miền Đông

Thực hiện Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quận Bình Thạnh phối hợp với Công an Quận Bình Thạnh tham gia hỗ trợ y tế chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại bến xe Miền Đông bắt đầu từ 0h00’ ngày 15/5/2021.

Bệnh viện Quận Bình Thạnh  thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khai báo y tế và đo thân nhiệt đối với người di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, người nước ngoài nhập cảnh trái phép, người nghi vấn mang mầm dịch bệnh Covid-19 khi di chuyển qua chốt kiểm dịch Bến xe Miền Đông. Bên cạnh đó, nhân viên y tế bệnh viện còn hướng dẫn cho bà con khi ra vào bến xe việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân, phòng chống dịch bệnh.

Người dân khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch sẽ được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt. Sau khi kiểm tra, người có thân nhiệt bình thường sẽ tiếp tục đi, người có thân nhiệt cao sẽ được giữ lại để kiểm tra kỹ hơn.

Một số hình ảnh hoạt động

Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại bến xe Miền Đông

giữa Công an Quận Bình Thạnh  phối hợp cùng Bệnh viện Quận Bình Thạnh

Đo thân nhiệt cho nhân viên nhà xe tại bến xe Miền Đông

Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại bến xe Miền Đông thực hiện nhiệm vụ 24/7

Trần Thị Thu Hằng