Tập huấn "Hướng dẫn ghi chép hồ sơ bệnh án-Mã hóa bệnh tật theo ICD 10"

Nhằm triển khai Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 của Bộ Y tế về việc “Ban hành mẫu HSBA” và Quyết định số 4400/QĐ-BYT, ngày 23/10/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10” và “Hướng dẫn mã hóa bệnh tật theo ICD-10” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, vào chiều ngày 28/4/2021, Bệnh viện Quận Bình Thạnh đã tổ chức “Tập huấn Hướng dẫn ghi chép hồ sơ bệnh án - Mã hóa bệnh tật theo mã ICD-10” để hướng dẫn các bác sĩ, điều dưỡng cách ghi chép HSBA và cập nhật mã hóa ICD 10 phiên bản 2020, cũng như nguyên tắc sử dụng các mã này trong công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện.

BSCKI Trương Thị Thanh Thủy – phòng Quản lý chất lượng – báo cáo viên

Buổi tập huấn có sự tham dự của hơn 30 bác sĩ/điều dưỡng tân tuyển và các nhân viên y tế liên quan. BSCKI Trương Thị Thanh Thủy đã phân tích, truyền tải và hỗ trợ giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình cập nhật bảng mã ICD phiên bản 2020 và hướng dẫn cụ thể cách ghi chép HSBA.

Phạm Thụy Minh Thự - P.QLCL