Chi bộ bệnh viện Quận Bình Thạnh nhận giấy khen về công tác xây dựng Đảng và phân tích chất lượng cơ sở Đảng, Đảng viên năm 2020

Ngày 15/03/2021, tại hội nghị “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và phân tích chất lượng cơ sở đảng, đảng viên năm 2020”, chi bộ bệnh viện Quận Bình Thạnh vinh dự nhận giấy khen từ Quận ủy Bình Thạnh về các thành tích như sau:

- Chi bộ bệnh viện đã đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020 theo quyết định số 400-QĐ/QU

- Chi bộ bệnh viện đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2020 theo quyết định số 399-QĐ/QU

- Chi bộ bệnh viện đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác văn phòng cấp ủy năm 2020 theo quyết định số 398-QĐ/QU

- Chi bộ bệnh viện đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyên giáo năm 2020 theo quyết định số 404-QĐ/QU

BSCKII. Trần Trung Đệ - Bí thư chi bộ, Giám đốc bệnh viện đại diện nhận giấy khen từ Quận ủy Bình Thạnh tại hội nghị ngày 15/03/2021.

Chi bộ bệnh viện rất tự hào về những thành tích trong năm vừa qua và luôn cố gắng hoàn thiện, phát triển hơn, thực hiện những chủ trương, đường lối đảng sâu sát và quán triệt hơn nữa trong thời gian tới.

Trần Thị Uyên Vy