Tập huấn xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng và thực hiện đề án cải tiến chất lượng tại Bệnh viện Bình Thạnh năm 2021

Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu chung của bệnh viện là cải tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bao gồm chất lượng chuyên môn kỹ thuật, chất lượng chăm sóc người bệnh, chất lượng phục vụ người bệnh, với phương châm “AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ”; chiều ngày 24/2/2021, Bệnh viện Bình Thạnh tổ chức tập huấn xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng và thực hiện đề án cải tiến chất lượng năm 2021 với sự tham dự của hơn 30 thành viên mạng lưới quản lý chất lượng cùng bác sĩ nhiệm sở.

BSCKI Trương Thị Thanh Thủy – Phòng QLCL, trình bày chuyên đề

về xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng.

Bên cạnh đó, buổi tập huấn còn lồng ghép nội dung về văn hóa chất lượng bệnh viện, đây là chuyên đề giới thiệu về chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, logo, slogan bệnh viện cũng như của các khoa phòng.

BS Trần Thị Thu Hằng – Tổ trưởng Tổ T3G, trình bày chuyên đề

"Văn hóa chất lượng bệnh viện".

Phạm Thụy Minh Thự - P.QLCL