Bệnh viện quận Bình Thạnh hoàn thành tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2020

Chiều ngày 22/01/2021, UBND quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

BSCKII. Trần Trung Đệ - Giám đốc bệnh viện nhận giấy khen “Bệnh viện Quận Bình Thạnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020”  (đầu tiên bên phải)

Năm 2020, Bệnh viện Quận Bình Thạnh đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể Quận và Ban chỉ huy Quân sự Quận thực hiện tốt nhiệm vụ “Vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương”. Bên cạnh đó, Bệnh viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ khám tuyển nghĩa vụ quân sự đảm bảo tuyển chọn những công dân đủ sức khoẻ để phục vụ quân đội, thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2021.

BSCKII. Lê Hoàng Quí – Phó giám đốc Bệnh viện nhận giấy khen “Cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020” (đầu tiên bên phải)

Năm 2021, Bệnh viện quận Bình Thạnh tiếp tục phấn đấu giữ vững thành tích đã đạt được và thực hiện hiệu quả đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập quận Bình Thạnh. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các nhân viên y tế về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Trần Thị Thu Hằng