Bệnh viện quận Bình Thạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở

Trong những năm qua,  Cấp ủy – Ban giám đốc bệnh viện Bình Thạnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ trên tinh thần thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch trong các hoạt động của bệnh viện theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

           Năm 2020, để thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thực tế, chất lượng và hiệu quả hơn, công đoàn bệnh viện đã tuyên truyền rộng rãi những hoạt động của Bệnh viện đến viên chức, người lao động để bảo đảm tất cả các nhân viên nắm vững, góp ý, thực hiện và giám sát. Song song đó, Cấp Uỷ – Ban giám đốc bệnh viện còn tổ chức 2 buổi đối thoại để lắng nghe và giải quyết những nguyện vọng của nhân viên, tiếp tục đổi mới chất lượng hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch để chủ động, kịp thời đưa ra quyết sách phù hợp, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả.

BSCKII. Trần Trung Đệ - Bí thư Chi bộ - Giám đốc bệnh viện Quận Bình Thạnh –

đại diện nhận giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ Quận Bình Thạnh (thứ ba từ trái)

Đặc biệt từ năm 2020, Bệnh viện quan tâm tăng cường việc cải cách thủ tục hành chính phát huy vai trò làm chủ của viên chức, người lao động. Do vậy năm nay, Chi bộ Bệnh viện đã vinh dự được giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ Quận “đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Trần Thị Thu Hằng