Hội nghị đại biểu viên chức bệnh viện quận Bình Thạnh năm 2021

Thực hiện Công văn số 59/LĐLĐ ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021và kế hoạch số 1456/KH-BV ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bệnh viện quận Bình Thạnh về tổ chức hội nghị đại biểu viên chức năm 2021.

       Chiều ngày 19/12/2020 Bệnh viện quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị đại biểu viên chức năm 2021 nhằm kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu viên chức năm 2020 và đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện năm 2021.

Về tham dự hội nghị, Bệnh viện vinh dự đón tiếp đồng chí Cao Hồng Hà – Quận uỷ viên – Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Bình Thạnh cùng sự hiện diện của 186 viên chức, người lao động đại diện cho các khoa, phòng trong Bệnh viện.

Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đại biểu: Ông Trần Trung Đệ – Giám đốc Bệnh viện; Ông Nguyễn Trung Kiên – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính quản trị và Bà Trần Thị Thu Hằng – Trưởng khoa YHCT-VLTL-PHCN và bầu ra Đoàn thư ký gồm 02 đại biểu: Ông Nguyễn Trường An – Bí thư Chi đoàn Bệnh viện; Bà Phạm Huỳnh Ngọc Thảo – Trưởng phòng Điều dưỡng

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu viên chức năm 2021 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua

+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện năm 2021;

+ Báo cáo công khai tài chính năm 2020;

+ Báo cáo, kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu viên chức năm 2020;

+ Tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo các quy chế: Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế, Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước;

+ Bản kiểm điểm thực hiện công tác phối hợp hoạt động của chính quyền và công đoàn năm 2020 và phương hướng năm 2021;

+ Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

+ Nghị quyết Hội nghị đại biểu viên chức năm 2021

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chuyên môn, chất lượng phục vụ và tiếp tục quan tâm thu nhập ổn định cho viên chức người lao động đang làm việc tại Bệnh viện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Ông Cao Hồng Hà – Quận uỷ viên – Chủ tịch liên đoàn lao động Quận đã đánh giá cao, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và thành tích đạt được của bệnh viện, công đoàn Bệnh viện. Đề nghị Công đoàn Bệnh viện tiếp tục phát huy những thành quả đạt được năm 2020 và đề ra nhiều giải pháp cho năn 2021. Thực hiện các chức năng của Công đoàn: bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho viên chức người lao động, giáo dục đoàn viên công đoàn không ngừng học hỏi trao dồi chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao đời sống việc làm, giám sát cùng với Ban giám đôc chăm lo đời sống cho viên chức người lao động; cụ thể hoá các phong trào thi đua, thường xuyên đổi mới nội dung các hoạt động trong bệnh viện, thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát triển đoàn viên công đoàn, giới thiệu đoàn viên để phát triển Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…

Sau khi nghe các báo cáo tham luận, góp ý, bổ sung, toàn thể đại biểu tham gia Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị đại biểu viên chức năm 2021 và bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.

Một số hình ảnh hội nghị:

Các đại biểu đóng góp ý kiến

Biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị đại biểu viên chức năm 2021

Hội nghị đại biểu viên chức năm 2021 - Bệnh viện quận Bình Thạnh

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023 - Bệnh viện quận Bình Thạnh

Tổ T3G