Chào mừng 76 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2020

Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Tên gọi "Quân đội nhân dân" là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ". Việc lấy tên là "Quân đội Nhân dân" với mục đích thể hiện đây là đội quân có nguồn gốc nhân dân, bảo vệ tính mạng, tài sản và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ nền độc lập thống nhất và bản sắc dân tộc. Ngày 22/12/1944, theo Chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập, là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay và từ đó, ngày 22/12 hằng năm được chọn làm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Vai trò của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong bối cảnh quốc tế phức tạp rất quan trọng, nhất là tình hình Biển Đông hiện nay. Là người con của quận Bình Thạnh, các nhân viên y tế Bệnh viện Quận Bình Thạnh luôn tin tưởng vào sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ giữ yên bờ cõi, chủ quyền đất nước.

Trần Thị Uyên Vy