Bệnh viện Bình Thạnh đạt chuẩn bệnh viện văn hóa năm 2020

Chiều ngày 15/10/2020, Bệnh viện Quận Bình Thạnh tiếp đón Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đến kiểm tra, đánh giá theo kế hoạch “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2020.

Đoàn kiểm tra ghi nhận những nỗ lực của Bệnh viện trong việc triển khai các hoạt động theo đúng yêu cầu trong văn bản hướng dẫn, đánh giá Bệnh viện Bình Thạnh là bệnh viện đạt chuẩn văn hoá năm 2020 với số điểm 100/100 với các mục tiêu biểu như:

·   100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “lao động tiên tiến” trở lên.

·   Hơn 80% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

·   90% các hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý đúng hạn, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện tuyến cơ sở. Thực hiện tốt cải cách hành chính, 8 giờ làm việc hiệu quả, quản lý sử dụng hợp lý ngân sách Nhà nước, tích cực đấu trang phòng chống lãng phí, tham nhũng.

·    Liên tục tập huấn các kỹ năng giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng người bệnh với sự tham gia 100% nhân viên đang làm việc tại bệnh viện.

·    100% nhân viên nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hơn 90% cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới hỏi đám tang. Không có nhân viên mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

·    Xây dựng duy trì mô hình bệnh viện xanh, sạch an toàn nhiều năm liền.

BSCKII. Trần Trung Đệ - Giám đốc Bệnh viện tiếp thu ý kiến đánh giá nhận xét của Đoàn kiểm tra

Tại buổi làm việc, Ban lãnh đạo Bệnh viện quận Bình Thạnh đã cám ơn sự quan tâm sâu sát của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đối với Bệnh viện quận, đồng thời tiếp thu ý kiến đánh giá, nhận xét của Đoàn để Bệnh viện tiếp tục duy trì phát huy những mặt mạnh và cải tiến một số tồn tại, hạn chế trong thời gian tới .

BS Trần Thị Thu Hằng - Tổ T3G