Tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng người bệnh

Ngày nay, chăm sóc y tế đã trở thành một ngành dịch vụ đặc biệt. Do đó mức độ hài lòng của người bệnh là một yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng của bệnh viện. Nhằm khuyến khích viên chức người lao động đang làm việc tại bệnh viện thay đổi nhận thức để thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nâng cao y đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao kỹ năng giao tiếp, từ đó thay đổi thái độ, lề lối làm việc, góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Chính vì vậy, Bệnh viện quận Bình Thạnh đã hợp tác cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) tổ chức 5 buổi tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng người bệnh từ ngày 17/9/2020 đến ngày 23/9/2020 với sự tham gia của 100% nhân viên đang làm việc tại bệnh viện.

Nội dung nhằm xoay quanh các vấn đề về Quy tắc ứng xử của nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện quận Bình Thạnh, thực hiện việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng người bệnh, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, bệnh viện giới thiệu ứng dụng mô hình giao tiếp chuẩn trong ngành y tế theo mô hình AIDET(Acknowledge - Thiết lập  mối quan hệ; Introduction - Tự giới thiệu; Duration - Thông tin về thời gian; Explanation - Giải thích về thủ thuật; Thanks - Cảm ơn)  để nhân viên y tế thực hành trong công việc hàng ngày.

Trong các buổi tập huấn, báo cáo viên đã hướng dẫn cho viên chức người lao động các kỹ năng giao tiếp cơ bản, một số nguyên tắc giao tiếp hiệu quả, kỹ năng ứng xử các tình huống trong khám chữa bệnh, chăm sóc, phục vụ người bệnh cũng như trong ứng xử với cấp trên và đồng nghiệp, xây dựng tình huống dựa trên các vấn đề thực tế mà người bệnh thường phản ánh, góp ý, từ đó cùng nhau thảo luận đưa ra hướng giải quyết hợp lý và các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng cho người bệnh.

Các lớp tập huấn được tổ chức chuyên nghiệp với sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo bệnh viện cùng sự tham gia của 100% nhân viên, bên cạnh nội dung thực tế, bám sát tình hình bệnh viện qua cách truyền đạt sinh động của báo cáo viên, ban Giám đốc mong rằng mỗi cá nhân đều sẽ thêm kinh nghiệm để giải quyết những tình huống xảy ra trong công việc một cách hiệu quả hơn.

Đợt tập huấn này giúp cho toàn thể nhân viên bệnh viện ý thức được vai trò cần thiết, tầm quan trọng của việc giao tiếp tốt, từ đó liên tục tự rèn luyện những kỹ năng giao tiếp, thực hiện tốt các quy định về giao tiếp ứng xử góp phần vào mục tiêu nâng cao sự hài lòng của người bệnh, từ đó đẩy chỉ số chất lượng của bệnh viện ngày càng cao hơn nữa.

Một số hình ảnh tập huấn:

BS. Đặng Văn Tài – Phó Trưởng khoa Truyền thông Giáo dục sức khoẻ (HCDC) - báo cáo viên

ThS.BS. Đinh Thị Hải Yến - Phó Trưởng khoa Truyền thông Giáo dục sức khoẻ (HCDC) – báo cáo viên

T3G