Bệnh viện Quận Bình Thạnh mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu hóa chất, vật tư y tế đấu thầu rộng rãi năm 2020 - 2021

Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Bệnh viện quận Bình Thạnh đã tiến hành mở Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Gói thầu hóa chất, vật tư y tế đấu thầu rộng rãi năm 2020-2021.

Trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 29/5/2020 đến ngày 18/6/2020 đã có 76 công ty sản xuất, phân phối hóa chất, vật tư y tế trong nước quan tâm tìm hiểu và 71 công ty đã nộp hồ sơ dự thầu đúng thời gian quy định.

Tham dự buổi mở thầu có đại diện Sở Y tế: Thanh tra Sở Y tế, Phòng Kế hoạch tài chính; Ban Giám đốc Bệnh viện Quận Bình Thạnh và đại diện của 38 công ty dự thầu.

Lễ mở thầu diễn ra công khai, minh bạch đúng quy định bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút sáng cùng ngày tại Hội trường lầu 4 - Bệnh viện quận Bình Thạnh.

Giá trị phê duyệt của Gói thầu hóa chất, vật tư y tế đấu thầu rộng rãi năm 2020-2021 là hơn 53 tỷ đồng.

 Bình Thạnh:

DS. Trần Anh Tú