Tổ chức trao quyết định điều động bác sĩ nhiệm sở về Khoa phòng

Các Bác sĩ đa khoa tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch niên khoá 2012-2018 sau khi được phân công nhiệm sở về Bệnh viện Bình Thạnh từ tháng 12/2018. Trải qua quá trình 18 tháng thực hành lâm sàng và luân khoa liên tục, dưới sự hướng dẫn của các Bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, các Bác sĩ mới đã được bồi dưỡng và hoàn thiện về chuyên môn, giao tiếp ứng xử.

Chiều ngày 30/06/2020, Bệnh viện Bình Thạnh tổ chức trao quyết định điều động Bác sĩ nhiệm sở năm 2018 về các Khoa Phòng, quyết định phân công có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2020.

Cụ thể, dựa theo nhu cầu nhân sự của từng khoa phòng, Bệnh viện có sự phân công cụ thể như sau:

  1. Bác sĩ Phạm Thị Hồng Phượng: được phân công về Phòng Quản Lý Chất Lượng;
  2. Bác sĩ Phạm Vương Huyền Vy: được phân công về Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc;
  3. Bác sĩ Vũ Nguyễn Quý Huân: được phân công về Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc;
  4. Bác sĩ Vũ Nhật Nam: được phân công về Khoa Nội Tổng hợp – Tim mạch – Lão học;
  5. Bác sĩ Võ Thị Diễm Hà: được phân công về Khoa Nội tiết – Thận – Tiết niệu – Lọc máu;
  6. Bác sĩ Sử Tú Ngọc: được phân công về Khoa Nội tiết – Thận – Tiết niệu – Lọc máu;
  7. Bác sĩ Vũ Phương Thy: được phân công về Khoa Khám bệnh;
  8. Bác sĩ Huỳnh Ngọc Trúc Lâm: được phân công về Khoa Khám bệnh;
  9. Bác sĩ Lê Đặng Hải My: được phân công về Khoa Phụ sản;
  10. Bác sĩ Trần Vĩnh Tân: được phân công về Khoa Ngoại Tổng hợp.

Các bác sĩ nhận quyết định phân công về Khoa Phòng tại Bệnh viện Bình Thạnh

 

Phòng Kế hoạch tổng hợp