Tổ chức tập huấn đào tạo “Triển khai hiệu quả Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam”

Nhằm hiểu rõ cách thức tổ chức, triển khai hiệu quả hoạt động cải tiến chất lượng theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam, ngày 07 và 08/7/2020 vừa qua, Bệnh viện Quận Bình Thạnh phối hợp với Trung Tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Y Tế  (Centre of Healthcare Improvement Research - CHIR) tổ chức tập huấn đào tạo “Triển khai hiệu quả Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam”.

Thông qua các phần hướng dẫn, bài thực hành, thảo luận nhóm, giảng viên ThS BS. Phan Thị Ngọc Linh đã chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện từng tiêu chí, tiểu mục và giúp các học viên biết phương pháp cách làm để triển khai hiệu quả hoạt động cải tiến chất lượng, cách thức kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng bệnh viện.

 Trong thời gian vừa qua, Trung Tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Y Tế  (Centre of Healthcare Improvement Research - CHIR) đã hợp tác với nhiều cơ sở y tế trong nước thông qua các hoạt động huấn luyện, hội thảo, nghiên cứu khoa học, tư vấn mong muốn cùng chung mục tiêu cải tiến chất lượng dịch vụ y tế Việt Nam.

BSCKII. Trần Trung Đệ - Giám đốc bệnh viện, phát biểu khai mạc

Giảng viên: ThS BS. Phan Thị Ngọc Linh –

Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Y Tế 

(Centre of Healthcare Improvement Research - CHIR)

Các học viên làm bài thực hành, thảo luận nhóm.

Chụp hình lưu niệm với giảng viên, kết thúc chương trình học.

Phạm Thuỵ Minh Thự - Phòng QLCL