Thông Tin Đấu Thầu

Thông báo số 2221/TB-BV mời chào hàng Gói thầu vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ tầm soát chất gây nghiện năm 2021

Thông báo số 2221/TB-BV mời chào hàng Gói thầu vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ tầm soát chất gây nghiện năm 2021 thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ tầm soát chất gây nghiện năm 2021

Xem thêm

Thông báo mời thầu Gói thầu hóa chất, vật tư y tế năm 2021-2022 thuộc dự toán Mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2021-2022 theo hình thức đấu thầu rộng rãi

Thông báo mời thầu Gói thầu hóa chất, vật tư y tế năm 2021-2022 thuộc dự toán Mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2021-2022 theo hình thức đấu thầu rộng rãi

Xem thêm

Thông báo số 963/TB-BV Vv tiếp nhận hồ sơ xét duyệt thuốc, hàng hóa NTBV trên website bệnh viện

Thông báo số 963/TB-BV Vv tiếp nhận hồ sơ xét duyệt thuốc, hàng hóa NTBV trên website bệnh viện

Xem thêm

Bệnh viện Quận Bình Thạnh mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu hóa chất, vật tư y tế đấu thầu rộng rãi năm 2020 - 2021

Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Bệnh viện quận Bình Thạnh đã tiến hành mở Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Gói thầu hóa chất, vật tư y tế đấu thầu rộng rãi năm 2020-2021.

Xem thêm