Thông Báo

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG TEST NHANH COVID 19

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG TEST NHANH COVID 19

Xem thêm

Bệnh viện xin tạm ngưng tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi

Bệnh viện xin tạm ngưng tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi

Xem thêm

Thông báo nghỉ lễ quốc khánh ngày 02/09/2021

Thông báo nghỉ lễ quốc khánh ngày 02/09/2021

Xem thêm

Bệnh viện Bình Thạnh hoạt động khám chữa bệnh lại, từ ngày 07/06/2021

Bệnh viện Bình Thạnh hoạt động khám chữa bệnh lại, từ ngày 07/06/2021

Xem thêm