Thông Báo

Bệnh viện Bình Thạnh hoạt động khám chữa bệnh lại, từ ngày 07/06/2021

Bệnh viện Bình Thạnh hoạt động khám chữa bệnh lại, từ ngày 07/06/2021

Xem thêm

BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH KHÁM CHỮA BỆNH BÌNH THƯỜNG TỪ 13 GIỜ 00 NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện quận Bình Thạnh tạm ngưng tiếp nhận người bệnh để khử khuẩn và rà soát toàn bộ các khu vực liên quan đến 03 ca nghi nhiễm Covid-19 đến khám tại bệnh viện.

Xem thêm

Thông báo "Bệnh viện Hùng Vương hợp tác khám chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa " tại bệnh viện quận Bình Thạnh từ ngày 01/06/2021

Thông báo "Bệnh viện Hùng Vương hợp tác khám chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa " tại bệnh viện quận Bình Thạnh từ ngày 01/06/2021

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Xem thêm

Thông báo mời đấu giá cho thuê mặt bằng bãi giữ xe năm 2021 (lần 2)

Bệnh viện quận Bình Thạnh thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động của Bệnh viện và các cá nhân, tổ chức, đơn vị kinh doanh bên ngoài Bệnh viện 

Xem thêm